SKRU OP FOR SAMARBEJDET OG NED FOR KONFLIKTERNE 


Kompetenceudvikling, rådgivning og konfliktmægling til ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud. 

AKTUELT 

Konflikthåndtering - en vigtig vej til at løfte de unges trivsel


Book et samlet kompetenceløft til jeres medarbejdere og ledelse. Opnå lavere konfliktniveau i hverdagen, styrket relation til de unge, der udfordrer jer mest og større trivsel og psykologisk tryghed i klassen. I vil samtidig få mulighed for at skrue ned for lærernes afmagt og op for arbejdsglæden i hverdagen.  

Kurser og workshops


Styrk jeres samlede kompetencer i konflikthåndtering.   


Opnå større trivsel, mindre afmagt, flere handlemuligheder og større psykologisk tryghed.

 


Få skræddersyet et samlet kompetenceløft til medarbejdere og ledelse.

Ledelsessparring


Bliv bedre til selv at håndtere konflikter konstruktivt. Eller få strategisk sparring på, hvordan du understøtter en stærkere konfliktfaglig kultur hos jer, som også løfter
børnene og de unges trivsel. 

   

Strategisk og praksisnær rådgivning og sparring

Løft trivslen med kombineret indsats   


Udnyt potentialet i at arbejde sammenhængende med konflikthåndtering og forebyggelse af mobning. Kombiner kompetenceløft til lærerne, forløb i klasser og konfliktmægling mellem enkelte elever.

 

Kontakt mig for et skræddersyet forløb.      

Supervision


Giv et løft til et lærerteam eller en gruppe pædagoger, der oplever særlige udfordringer i hverdagen.
Få konkret støtte i teamet til at arbejde i samme retning og  få skabt en fælles praksis.    

Konfliktmægling


Står du i et konfliktfyldt og fastlåst samarbejde med en forælder eller en kollega?


Eller oplever du, at en konflikt mellem dine elever er eskaleret, så den spænder ben for trivslen?


Spar tid og kræfter: Få hjælp til at genoprette samarbejdet og tilliden med konfliktmægling.

Oplæg 


Få faglig inspiration inden for aktuelle temaer som konflikthåndtering, forebyggelse af mobning og forældresamarbejde 


Book et oplæg til konferencer, pædagogiske dage, forældremøder, mm. Læs mere om temaerne her.   

Lyt med og få inspiration til håndtering af konflikter i dagtilbud og skoler


Jeg er inviteret ind i tre episoder af podcastserien "Nyt børnesyn - Pædagogisk Kvarter" af Socialt Indblik. Vi taler her om, hvad der er på spil, når konflikter udvikler sig destruktivt i samarbejdet med forældre eller kolleger, og hvad vi selv og som institution kan gøre for at vende udviklingen.