SKRU OP FOR SAMARBEJDET OG NED FOR KONFLIKTERNE 


Kompetenceudvikling, rådgivning og konfliktmægling til ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud 

Lyt med og få inspiration til håndtering af konflikter i dagtilbud og skoler


Jeg er inviteret ind i tre episoder af podcastserien "Nyt børnesyn - Pædagogisk Kvarter" af Socialt Indblik. Vi taler her om, hvad der er på spil, når konflikter udvikler sig destruktivt i samarbejdet med forældre eller kolleger, og hvad vi selv og som institution kan gøre for at vende udviklingen. 

Konfliktmægling


Står du i et konfliktfyldt og fastlåst samarbejde med en forælder eller en kollega i din institution?


Spar tid og kræfter: Få hjælp til at genoprette samarbejdet med konfliktmægling.  

Ledelsessparring


Bliv bedre til selv at håndtere konflikter konstruktivt eller få strategisk sparring på, hvordan I understøtter jeres medarbejdere 


Strategisk og praksisnær rådgivning og sparring

Kurser og workshops


Få viden og værktøjer til at styrke samarbejdet og skrue ned for konflikterne. Oplev mindre afmagt, flere handlemuligheder og større psykologisk tryghed.

 

Få skræddersyet et kompetenceløft til din institution.

Supervision


Giv et løft til et lærerteam eller en gruppe pædagoger, der oplever særlige udfordringer i hverdagen.


Få konkret støtte i teamet til at arbejde i samme retning og  få skabt en fælles praksis.    

Pædagogisk dag 


Tilbyd dine medarbejdere en dag, hvor I løfter jeres fælles kompetencer og samtidig udvikler en kultur med fælles sprog og fælles retning 


Book mig til at stå for jeres næste pædagogiske dag.       


Oplæg 


Få faglig inspiration inden for aktuelle temaer som konflikthåndtering, mobning og forældresamarbejde 


Book et oplæg til konferencer, pædagogiske dage, forældremøder, mm. Læs mere om temaerne her.   

Sammenhæng mellem konflikthåndtering og trivsel på ungdomsuddannelser  


Når vi skruer op for lærernes kompetencer i konflikthåndtering

- så skruer vi samtidig op for elevernes trivsel. 


Lærernes konfliktfaglige kompetencer en vigtig nøgle til


  • at skabe stærkere relationer til de elever, der udfordrer dem mest - da forskning viser at elevernes oplevelse af relationen til deres lærer er en afgørende faktor for deres trivsel
  • at skabe større psykologisk tryghed i klasserummet
  • at skabe mere tolerante fællesskaber, hvor eleverne kan have skuldrene nede overfor hinanden og føle sig gode nok som de er
  • at skabe større arbejdsglæde og trivsel hos lærerne - som også har en afsmittende effekt på eleverne


Få et samlet kompetenceløft til medarbejderne på din ungdomsuddannelse