SKRU OP FOR SAMARBEJDET OG NED FOR KONFLIKTERNE 


Kompetenceudvikling, rådgivning og konfliktmægling til ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud 

Nyhed: Kompetenceløft i konflikthåndtering som en vej til at løfte de unges trivsel   


Opnå lavere konfliktniveau i hverdagen, styrket relation og samarbejde med de elever, der udfordrer mest og større psykologisk tryghed i klassen. Samtidig giver det  lærerne mulighed for at skrue ned for afmagten og op for arbejdsglæden i hverdagen.    

 

Jeg har udviklet nye workshops særligt målrettet ledelse og medarbejdere på ungdomsuddannelser.  


Book en workshop om konflikthåndtering og få: 


  • Central viden om mønstre og dynamikker i konflikter og hjælp til at oversætte det til de konkrete konfliktsituationer i egen praksis. 
  • Konfliktfaglig viden om sammenhængen mellem reaktion og relation - og hvordan deltagerne kan bruge det aktivt til at forebygge modstand hos eleverne. 
  • Konkrete handlemuligheder før, under og efter en konfliktsituation, herunder konkrete greb og teknikker til at håndtere og nedtrappe konflikter. 
  • Bevidsthed om i hvilke situationer deltagerne særligt rammer `metodeloftet´ og risikerer at trække på metoder, der optrapper konflikten og slider på relationen til eleverne. 
  • Skærpet opmærksomhed på egne triggere, forforståelser og mønstre, der kan virke bag om ryggen på os, når vi oplever afmagt, utryghed og frustration - og hjælp til, hvordan det kan bruges aktivt til at åbne op for flere handlemuligheder. 
  • Støtte til at udvikle en kultur, hvor der arbejdes systematisk med at forebygge og håndtere konflikter både igennem fælles tilgange, metoder og procedurer.

Konfliktmægling


Står du i et konfliktfyldt og fastlåst samarbejde med en forælder eller en kollega?


Eller oplever du, at en konflikt mellem dine elever er eskaleret, så den spænder ben for trivslen?


Spar tid og kræfter: Få hjælp til at genoprette samarbejdet og tilliden med konfliktmægling.

Ledelsessparring


Bliv bedre til selv at håndtere konflikter konstruktivt. Eller få strategisk sparring på, hvordan du understøtter en stærkere konfliktfaglig kultur hos jer, som også løfter
børnene og de unges trivsel. 

   

Strategisk og praksisnær rådgivning og sparring

Kurser og workshops


Styrk jeres samlede kompetencer i konflikthåndtering.   


Opnå større trivsel, mindre afmagt, flere handlemuligheder og større psykologisk tryghed.

 


Få skræddersyet et samlet kompetenceløft til medarbejdere og ledelse.

Supervision


Giv et løft til et lærerteam eller en gruppe pædagoger, der oplever særlige udfordringer i hverdagen.
Få konkret støtte i teamet til at arbejde i samme retning og  få skabt en fælles praksis.    

Løft trivslen med kombineret indsats   


Udnyt potentialet i at arbejde sammenhængende med konflikthåndtering og forebyggelse af mobning. Kombiner kompetenceløft til lærerne, forløb i klasser og konfliktmægling mellem enkelte elever.

 

Kontakt mig for et skræddersyet forløb.      

Oplæg 


Få faglig inspiration inden for aktuelle temaer som konflikthåndtering, forebyggelse af mobning og forældresamarbejde 


Book et oplæg til konferencer, pædagogiske dage, forældremøder, mm. Læs mere om temaerne her.   

Lyt med og få inspiration til håndtering af konflikter i dagtilbud og skoler


Jeg er inviteret ind i tre episoder af podcastserien "Nyt børnesyn - Pædagogisk Kvarter" af Socialt Indblik. Vi taler her om, hvad der er på spil, når konflikter udvikler sig destruktivt i samarbejdet med forældre eller kolleger, og hvad vi selv og som institution kan gøre for at vende udviklingen.