OM METTE MADELAIRE 


Konsulent og konfliktmægler


Jeg er indehaver af konsulentvirksomheden madelaire.dk, hvor jeg laver kompetenceudvikling, konfliktmægling, rådgivning og supervision.  


Jeg samarbejder med både styrelser, kommuner, ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud, private virksomheder, fagforeninger mm. Eksempler på samarbejder i de forskellige sektorer er Center for Konfliktløsning, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Udlændingestyrelsen, BUPL Storkøbenhavn, Red Barnet, Niels Brock, lokale skoler og dagtilbud og en række kommuner som fx Københavns Kommune, Furesø Kommune, Rødovre Kommune m.fl.


Jeg er fast tilknyttet Relationsformidlerne og er også ekstern underviser i Fri for Mobberi.


Jeg har været læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 9 år, hvor jeg blandt andet udviklet og undervist på intensive kompetenceudviklingsforløb til skoler med fokus på børnesyn, Low Arousal og konflikthåndtering. Mit arbejde er beskrevet i denne artikel på emu.dk. Jeg har herudover samarbejdet tæt med skoler og daginstitutioner landet over om at skabe stærke, inkluderende fællesskaber med fokus på temaer som fx pædagogisk ledelse, forældresamarbejde, teamsamarbejde, forebyggelse af mobning samt implementering og forankring.


Jeg har været konfliktmægler på `Medieringsindsatsen´, hvor jeg har mæglet i sager med meget højt konfliktniveau mellem skoler og forældre, hvor forældre har klaget til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.  Jeg har i den sammenhæng også stået for ledelsessparring og samtaler med børnene forud for møderne, for at kunne bringe deres perspektiver ind i mæglingsrummet og i de konkrete aftaler, der blev lavet mellem forældre og skole.


Herudover er jeg projektleder og faglig konsulent i Idrætsprojektet, en socialpædagogisk indsats under Københavns Kommune, hvor jeg udvikler og kvalitetssikrer tidligt forebyggende indsatser på kommunens skoler med fokus på at nedsætte konfliktniveauet, styrke elevernes motivation og trivsel og mindske skolefravær. Her står jeg blandt andet for supervision, workshops og kompetenceudvikling, både af ledelse og personale på skolerne og af Idrætsprojektets medarbejdere. Hør mere om de tidligt forebyggende skoleindsatser i podcasten her.

Uddannelser

2022
Uddannelse i relationsdannende og genoprettende praksis (RGP), Københavns Universitet   

 

2022
Kursus "Bag om skolefravær", v. Tine Basse Fisker  

 

2019
Master i adfærdsdesign i praksis, Operate og Altinget

2018
Uddannelse som konfliktmægler, Center for Konfliktløsning  

2018
Uddannelse i narrativ konfliktmægling, Inpraxis   

2012-17
Løbende kurser i konsulentkompetencer og grafisk facilitering, v. SPARK, Nanna Munch, Vibe Strøier og EC2act   

Løbende interne kurser for det samlede læringskonsulentkorps i Børne- og Undervisningsministeriet 

2010
Uddannelse i projektledelse, Niels Broch    

2010
Kandidat i Pædagogik & uddannelsesstudier og Socialvidenskab, Roskilde Universitet (RUC)