YDELSER
Jeg understøtter ledelse og medarbejdere på ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud, så det bliver nemmere i hverdagen at skrue op for et konstruktivt samarbejde og ned for konfliktniveauet. Det gælder både i arbejdet med klassen og enkelte elever, i samarbejdet kolleger imellem eller i forældresamarbejdet. Jeg klæder jer på med viden og praksisnære metoder både til det forebyggende arbejde, men også til håndtering af svære situationer eller konflikter, der allerede er optrappet.  


Oplev mindre frustration og afmagt og få større arbejdsglæde i hverdagen. Kontakt mig og hør mere om mulighederne for at få skræddersyet et forløb, som matcher jeres ønsker og behov.   

AKTUELT 

Konflikthåndtering - en vigtig vej til at løfte de unges trivsel


Opnå lavere konfliktniveau i hverdagen, styrket relation og samarbejde med de elever, der udfordrer mest og større psykologisk tryghed i klassen. Book et samlet kompetenceløft til skolens medarbejdere og ledelse, hvor I får:

 • Central viden om mønstre og dynamikker i konflikter og hjælp til at oversætte det til de konkrete konfliktsituationer i egen praksis.
 • Konfliktfaglig viden om sammenhængen mellem reaktion og relation - og hvordan deltagerne kan bruge det aktivt til at forebygge modstand hos eleverne.
 • Konkrete handlemuligheder før, under og efter en konfliktsituation, herunder konkrete greb og teknikker til at håndtere og nedtrappe konflikter.
 • Bevidsthed om i hvilke situationer medarbejderne særligt rammer `metodeloftet´ og risikerer at trække på metoder, der optrapper konflikten og slider på relationen til eleverne.
 • Skærpet opmærksomhed på egne triggere, forforståelser og mønstre, der kan virke bag om ryggen på os, når vi oplever afmagt, utryghed og frustration - og hjælp til, hvordan det kan bruges aktivt til at åbne op for flere handlemuligheder.
 • Støtte til at udvikle en kultur, hvor der arbejdes systematisk med at forebygge og håndtere konflikter både igennem fælles tilgange, metoder og procedurer. 


Kompetenceløftet bliver skræddersyet til jeres lokale ønsker og behov.   


Kurser og workshops 

Få skræddersyet et kompetenceløft til ledelse og medarbejdere på jeres ungdomsuddannelse, skole eller dagtilbud. Jeg tilbyder prakisnære kortere og længere kompetenceforløb inden for følgende temaer: 


 • Når konfliktniveauet er højt i klassen: Få viden og konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig som professionel til at skrue ned for konfliktniveauet og op for samarbejde, tillid og psykologisk tryghed i klassen. 
 • Færre konflikter og mere tillid i medarbejdergruppen: Få viden om, hvad der er på spil, når konflikter udvikler sig blandt medarbejderne - og få konkrete værktøjer til at vende udviklingen og  opnå et arbejdsmiljø med høj psykologisk tryghed i jeres institution.  
 • Når forældresamarbejdet bliver konfliktfyldt: Få viden, konkrete værktøjer og samtaleteknikker, der kan klæde jer på til at forebygge og håndtere konflikter i forældresamarbejdet - og til at genoprette tilliden og den fælles retning.    
 •  Low Arousal og børnesyn
 • Trivsel og mobning 
 • Inkluderende børnefællesskaber 


Det kan give mening, at vi kombinerer flere af de ovenstående temaer i det konkrete kompetenceforløb tilpasset til jeres ønsker og behov. 

Konfliktmægling

Står du i et konfliktfyldt og fastlåst samarbejde med en forælder eller en kollega i din institution? Eller oplever du at en konflikt mellem en gruppe unge er eskaleret, så den spænder ben for trivslen. Har du allerede brugt en masse tid og kræfter på at få vendt den negative spiral, men uden at det er lykkes?


Få hjælp til at genoprette samarbejdet med konfliktmægling 


Kombineret indsats

Udnyt potentialet i at arbejde sammenhængende med konflikthåndtering og klassens gruppedynamikker med fokus på forebyggelse af mobning. Kombiner kompetenceløft til lærerne, forløb i klasser og konfliktmægling mellem enkelte elever.


Når der er mistrivsel og et højt konfliktniveau i en klasse er det ofte forbundet med stor kompleksitet - og det kan være svært som professionel at finde ud af, hvad der er på spil og hvor man skal starte. Sætter vi kun fokus på konflikthåndtering, kan vi overse nogle af de usunde dynamikker i klassen, der udløser konflikterne og derfor ikke opnår de resultater, vi ønsker. Har vi kun fokus på klassens dynamikker, kan vi overse en konflikt mellem enkelte elever, der over tid er blevet så destruktiv, at det gør det meget vanskeligt at løfte trivslen før der bliver taget hånd om den enkelte konflikt. 


Kontakt mig, hvis du ønsker at vende mulighederne for en kombineret indsats på jeres skole.   

Ledelsesrådgivning  

Jeg tilbyder 1-1 rådgivning til ledelse i skoler og dagtilbud 

 • Hvis du som leder har brug for greb nu og her til at kunne skrue ned for konfliktniveauet og op for tilliden i et konkret samarbejde. Det kan både være samarbejder, som du selv er direkte involveret i - men som leder, kan du også blive klædt på til at kunne understøtte dine medarbejderes samarbejdskompetencer.

 • Hvis du har lyst til at stå stærkere og mere bevidst i dit generelle ledelsesarbejde, og gennem rådgivning og sparring bane vejen for et arbejds- og læringsmiljø med lavt konfliktniveau og et tillidsfuldt samarbejde med forældre, kolleger, medarbejdere mm.   

Supervision 

Få hjælp til at udvikle jeres fælles kompetencer og den fælles retning i dit lederteam, årgangs- eller klasseteam eller med dine kolleger på din stue. Supervisionen vil blive skræddersyet til jeres ønsker og behov og kan tage udgangspunkt i et eller flere af nedenstående områder: 

 • Konflikter, konfliktmønstre og konflikthåndtering
 • Forældresamarbejde - og hvordan vi kan skrue op for tilliden og ned for konflikterne.
 • Børnesyn og Low Arousal
 • Konfliktnedtrappende greb og samtaleteknikker
 • Teamsamarbejde og hvordan vi kan styrke fælles kompetencer og retning
 • Mobning, trivsel og inkluderende børnefællesskaber

Oplæg 

Jeg tilbyder oplæg til faglige arrangementer som temadage, pædagogiske dage, seminarer, forældremøder mv. inden for områderne:  

 • Konflikter, konfliktmønstre og konflikthåndtering og hvordan den viden kan bruges aktivt til at stå stærkere som professionel i egen praksis 
 • Forældresamarbejde: Viden og værktøjer til hvordan du som leder eller fagprofessionel kan skrue op for tilliden og ned for konflikterne i forældresamarbejdet
 • Forældremøder: Viden og inspiration til forældregruppen til, hvordan de sammen kan være med at styrke fællesskabet i børnegruppen.   
 • Børnesyn og Low Arousal
 • Mobning, trivsel og inkluderende børnefællesskaber