YDELSER
Jeg understøtter ledelse og medarbejdere på ungdomsuddannelser, grundskoler og dagtilbud, så det bliver nemmere i hverdagen at skrue op for et konstruktivt samspil og samarbejde og ned for konfliktniveauet. Det gælder både i arbejdet med klassen eller børnegruppen, i samarbejdet kolleger imellem eller i forældresamarbejdet.


Jeg klæder jer på med viden og praksisnære metoder både til det forebyggende arbejde, men også til håndtering af svære situationer eller konflikter, der allerede er optrappet.  


Jeg tilbyder 

 

Oplev mindre frustration og afmagt og få større arbejdsglæde i hverdagen. Kontakt mig og hør mere om mulighederne for at få skræddersyet et forløb, som matcher jeres ønsker og behov.   

Konfliktmægling

Står du i et konfliktfyldt og fastlåst samarbejde med en forælder eller en kollega i din institution? Har du allerede brugt en masse tid og kræfter på at få vendt den negative spiral, men uden at det er lykkes?


Få hjælp til at genoprette samarbejde med konfliktmægling 


Kurser og workshops 

Få skræddersyet et kompetenceløft til persalegruppen  på jeres skole eller dagtilbud - eller til ledergrupper eller institutioner på tværs af kommunen. Jeg tilbyder prakisnære kortere og længere kompetenceforløb inden for følgende temaer: 


 • Færre konflikter og mere tillid i medarbejdergruppen: Få viden om, hvad der er på spil, når konflikter udvikler sig blandt medarbejderne - og få konkrete værktøjer til at vende udviklingen og  opnå et arbejdsmiljø med høj psykologisk tryghed i jeres institution.  
 • Når forældresamarbejdet bliver konfliktfyldt: Få viden, konkrete værktøjer og samtaleteknikker, der kan klæde jer på til at forebygge og håndtere konflikter i forældresamarbejdet - og til at genoprette tilliden og den fælles retning.    
 • Når konfliktniveauet er højt i klassen eller på stuen: Få viden og konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig som professionel til at skrue ned for konfliktniveauet i arbejdet med børnene og de unge.   
 • Low Arousal og børnesyn
 • Trivsel og mobning 
 • Inkluderende børnefællesskaber 


Det kan give mening, at vi kombinerer flere af de ovenstående temaer i det konkrete kompetenceforløb tilpasset til jeres ønsker og behov. 

Facilitering af pædagogisk dag

Tilbyd dine medarbejdere en pædagogisk dag af høj kvalitet, der klæder dem på med viden og praksinære værktøjer, samtidig med at I bliver støttet i at udvikle en tryg kultur, fælles sprog og fælles retning. 


Måske I oplever en utryg kultur blandt medarbejderne, hvor uoverensstemmelser ikke bliver taget sammen, men der istedet er en masse snak i krogene? Eller I kan have medarbejdere, der oplever at konfliktfyldte forældresamarbejder slider rigtigt meget på dem og tager tid og energi fra deres arbejde med børnene?


Kontakt mig, hvis du ønsker at vende mulighederne for at udvikle en pædagogisk dag, der matcher jeres ønsker og behov.  

Ledelsesrådgivning  

Jeg tilbyder 1-1 rådgivning til ledelse i skoler og dagtilbud 

 • Hvis du som leder har brug for greb nu og her til at kunne skrue ned for konfliktniveauet og op for tilliden i et konkret samarbejde. Det kan både være samarbejder, som du selv er direkte involveret i - men som leder, kan du også blive klædt på til at kunne understøtte dine medarbejderes samarbejdskompetencer.

 • Hvis du har lyst til at stå stærkere og mere bevidst i dit generelle ledelsesarbejde, og gennem rådgivning og sparring bane vejen for et arbejds- og læringsmiljø med lavt konfliktniveau og et tillidsfuldt samarbejde med forældre, kolleger, medarbejdere mm.   


Supervision 

Få hjælp til at udvikle jeres fælles kompetencer og den fælles retning i dit lederteam, årgangs- eller klasseteam eller med dine kolleger på din stue. Supervisionen vil blive skræddersyet til jeres ønsker og behov og kan tage udgangspunkt i et eller flere af nedenstående områder: 

 • Konflikter, konfliktmønstre og konflikthåndtering
 • Forældresamarbejde - og hvordan vi kan skrue op for tilliden og ned for konflikterne.
 • Børnesyn og Low Arousal
 • Konfliktnedtrappende greb og samtaleteknikker
 • Teamsamarbejde og hvordan vi kan styrke fælles kompetencer og retning
 • Mobning, trivsel og inkluderende børnefællesskaber

Oplæg 

Jeg tilbyder oplæg til faglige arrangementer som temadage, pædagogiske dage, seminarer, forældremøder mv. inden for områderne:  

 • Konflikter, konfliktmønstre og konflikthåndtering og hvordan den viden kan bruges aktivt til at stå stærkere som professionel i egen praksis 
 • Forældresamarbejde: Viden og værktøjer til hvordan du som leder eller fagprofessionel kan skrue op for tilliden og ned for konflikterne i forældresamarbejdet
 • Forældremøder: Viden og inspiration til forældregruppen til, hvordan de sammen kan være med at styrke fællesskabet i børnegruppen.   
 • Børnesyn og Low Arousal
 • Mobning, trivsel og inkluderende børnefællesskaber